» 
Thức ăn nhanh tại Úc chứa nhiều muối

Thức ăn nhanh tại Úc chứa nhiều muối

Một cuộc nghiên cứu mới cho thấy trẻ em Úc thường tiêu thụ mức độ muối tối đa trong cả ngày chỉ trong một món ăn nhanh hay fastfood mà thôi.