Con đường độc đáo chia đôi biển nước Pháp chỉ xuất hiện 2 lần mỗi ngày

Con đường độc đáo chia đôi biển nước Pháp chỉ xuất hiện 2 lần mỗi ngày

Trong “Xuất Ai Cập Ký” (hay Xuất Hành) lãnh tụ người Do Thái-Moses trong lúc đưa người Do Thái trốn khỏi Ai Cập, vì để trốn tránh sự truy đuổi của Pharaoh, Thượng Đế ra lệnh cho Moses cầm quyền trượng chia Biển Đỏ ra làm hai, mở ra một con đường giữa biển, và trốn khỏi Ai Cập thành công.