13% học sinh ở Úc đã trốn học với số buổi bằng cả một năm học khi lên lớp 10

13% học sinh ở Úc đã trốn học với số buổi bằng cả một năm học khi lên lớp 10

Gần 13% học sinh ở Úc và hơn phân nửa học sinh người Thổ dân đang trốn học với số buổi bằng ít nhất cả một năm học khi các em học đến lớp mười, mặc dù tỷ lệ học sinh đăng ký đi học trên cả nước vẫn đạt mức 100%.