VIỆT KIỀU LÀ AI? Câu chuyện khiến nhiều người phải suy nghĩ !

VIỆT KIỀU LÀ AI? Câu chuyện khiến nhiều người phải suy nghĩ !

Việt Kiều là ai? Là người Việt sống ở hải ngoại. Thế thôi! Có khác gì người thường đâu? Có khác người Việt Nam chỗ nào đâu mà tự dung gọi người ta là Việt Kiều rồi gắn cho các mác là “giàu”?